Provozní doba

Pro Provozní doba.
11:00-14:00 hodin.

Pro externí strávníky.
11:20-11:50 hodin a 13:00-13:30 hodin.